Ανακαλύψτε τις ιαματικές πηγές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας

Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερµατολογίας, Νοµικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής, Πρόεδρος Παγκόσµιας Ακαδηµίας Κινέζικης και Συµπληρωµατικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Ιπποκρατείου Ινστιτούτου Ιατρών , τ. Γεν. Γραμμ.Υπουργείου Παιδείας, Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.

 

 

AΤΤΙΚΗΣ 

 

Ιαματική πηγή Λίμνης Βουλιαγμένης, Αθήνα.

Βρίσκεται στα παράλια του Όρμου Βουλιαγμένης με λιμναίο σπήλαιο. Ο φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 27 °C και χαρακτηρίζεται ως: υπόθερμο,χλωριούχο, νατριούχο ιαματικό νερό. Η εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία ενδείκνυται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές παθήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματολογικές παθήσεις.

 

Ιαματική πηγή Νάνου στην πόλη των Μεθάνων με ανακαινισμένο ιδιωτικό υδροθεραπευτήριο .Τα ιαματικά νερά έχουν θερμοκρασία 32,8°C και χαρακτηρίζονται ως υπόθερμα, μεταλλικά, όξινα, χλωρονατριούχα, ανθρακούχα και υδροθειούχα. Ενδείκνυνται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές παθήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματολογικές και γυναικολογικές παθήσεις, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με την εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία.

 

 

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

Ιαματική πηγή Θερμοπυλών στον Δήμο Λαμιέων, γνωστή από τη μάχη των Θερμοπυλών όπου ο Ηρακλής έπλενε τις πληγές για να ανανεώνει τις δυνάμεις του μετά τους άθλους του. Ο φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 41,1° C και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο, μετρίως θειούχο, μετρίως ανθρακούχο, χλωρονατριούχο, υπερτονικό, ασβεστούχο, οξυανθρακικό, καλιούχο, χαλαζιούχο, στροντιούχο, βοριούχο, λιθιούχο ιαματικό νερό. Η εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού, νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, δερματολογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

 

Ιαματική πηγή Υπάτης στον Δήμο Λαμιέων και έχει θερμοκρασία 33,2°C και χαρακτηρίζεται ως υπόθερμο, μεταλλικό, μετρίως θειούχο, ισχυρά ανθρακούχο, χλωρονατριούχο ιαματικό νερό. Ενδείκνυται για εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία σε συστήματα μυοσκελετικού και κυκλοφορικού συστήματος, δερματολογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

 

Ιαματική πηγή Καλλιδρόμου (Ψωρονέρια ) στον Δήμο Λαμιέων είναι διαμορφωμένη σε υπαίθριες δεξαμενές όπου οι λουόμενοι απολαμβάνουν την ιαματική ιδιότητα των νερών ελεύθερα. Τα ιαματικά νερά έχουν θερμοκρασία 37,5°C και χαρακτηρίζονται ως μεσόθερμα, μεταλλικά, όξινα, χλωρονατριούχα, ασθενώς ανθρακούχα και μετρίως υδροθειούχα και ενδείκνυνται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές παθήσεις και κακώσεις, δερματοπάθειες και σε γυναικολογικές παθήσεις με εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία.

 

Ιαματική πηγή Καλλυντικών Κονιαβίτη (Αφροδίτης -Μορφονέρια) στον Δήμο Καμένων Βούρλων όπου σε πρόχειρες δεξαμενές οι λουόμενοι απολαμβάνουν την ιαματική ιδιότητα των νερών ελεύθερα. Ο φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 35°C και χαρακτηρίζεται ως μετρίως θειούχο, ομοιόθερμο, ασθενώς ανθρακούχο, χλωρονατριούχο, υπερτονικό, ασβεστούχο, οξυανθρακικό, χαλαζιακό, στροντιούχο βοριούχο, φθοριούχο, λιθιούχο ιαματικό νερό. Η εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία ενδεικνύεται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, γυναικολογικές και δερματολογικές παθήσεις.

 

 

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Ιαματική πηγή Μπαλαλά-Αιδηψός έχει θερμοκρασία 55°C και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο, μεταλλικό, χλωριούχο, νατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, σιδηρούχο, φθοριούχο, στροντιούχο, βρωμιούχο, βοριούχο, ασθενώς ανθρακούχο, υπερτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό. Η εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, δερματοπάθειες.

 

Ιαματική πηγή ΕΟΤ – Αιδηψός με πολυάριθμες ιαματικές αναβλύσεις στον χώρο του υδροθεραπευτηρίου του ΕΟΤ, οι οποίες τροφοδοτούν 15 ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια σε ξενοδοχειακές μονάδες. Τα ιαματικά νερά έχουν θερμοκρασία 72 °C και χαρακτηρίζονται υπέρθερμα, μεταλλικά, όξινα, χλωρονατριούχα, ισχυρώς ανθρακούχα και μετρίως υδροθειούχα. Ενδείκνυται σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές παθήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές και αναπνευστικές παθήσεις με εξωτερική ιαματική υδροθεραπεία.