Δρ. Δημήτρης Αλεξάνδρου – UBITECH: Η Ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνουν τη δημοκρατική συμμετοχή

 

Συνέντευξη Δρος Δημήτρη Αλεξάνδρου, Συνιδρυτή της UBITECH στο grtraveller

 

Ο συνιδρυτής της Ubitech, της εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία που διευκολύνουν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, με πρόσφατη τη νέα υπηρεσία ψηφιακού βοηθού, mAigov, μιλά στο grtraveller για τον σχεδιασμό τέτοιων εφαρμογών και πώς οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας.

 

Αριστερά: Δρ. Παναγιώτης Γκουβας, Research & Development Director, Κέντρο: Δρ. Δημήτρης Αλεξάνδρου, Business Innovation Director, Δεξιά: Θανάσης Μπούρας, Research Strategy Director

 

Πώς πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών;

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχουν το δυναμικό να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή των πολιτών σε μια χώρα μέσα από διάφορους τρόπους, από τη στιγμή που έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν θετικά αρκετές εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους.

Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της διαγνωστικής υποστήριξης και της προσωποποιημένης θεραπείας μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την πρόσβαση στην υγεία για όλους. Τεχνολογικές πλατφόρμες και εφαρμογές ΤΝ μπορούν να παρέχουν προσαρμοσμένη μάθηση βασισμένη στις ανάγκες και τον ρυθμό κάθε μαθητή, βελτιώνοντας την εκπαιδευτική εμπειρία και την αποδοτικότητα. Η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση της ρύπανσης και τη βελτίωση της διαχείρισης φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοματοποίηση και ΤΝ μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας σε τεχνολογικούς τομείς και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα σε διάφορες βιομηχανίες. Συστήματα ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των πολιτών μέσω αποτελεσματικότερης επιτήρησης και ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, καθώς και να προάγουν την κοινωνική συνοχή μέσω πλατφορμών που ενισχύουν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Η ψηφιοποίηση και η ΤΝ μπορούν να καταστήσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες πιο αποδοτικές, διαφανείς και προσβάσιμες για τους πολίτες, βελτιώνοντας τη δημοκρατική συμμετοχή και την εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές.

 

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που συνεκτιμάτε κατά τον σχεδιασμό μιας υπηρεσίας όπως το mAigov;

 

Σχεδιάζοντας μία υπηρεσία όπως είναι το mAigov που θα απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογικές επιλογές είναι ποικίλοι. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς, όπως τη διαχείριση Ελληνικής Γλώσσας, την κλιμάκωση υπηρεσίας, τη δυνατότητα διαχείρισης της Γνώσης και την επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα. Η διαχείριση της Ελληνικής Γλώσσας αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η Ελληνική γλώσσα είναι μία από τις δυσκολότερες παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μία σειρά επιλογών μας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων του mAigov σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να λαμβάνει ο πολίτης τις αρτιότερες απαντήσεις σε φυσική γλώσσα από το chatbot. Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν ο φόρτος που θα δεχόταν το chatbot από μία ολόκληρη χώρα. Τόσο η υποδομή, όσο και το λογισμικό έπρεπε να είναι ικανό να διαχειριστεί τη ζήτηση απαντήσεων. Οι επιλογές μας δικαίωσαν και αυτή τη στιγμή το mAigov λειτουργεί αδιαλείπτως 3 μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μία λύση σαν το mAigov, πρέπει να διακρίνεται από την ταχύτητα στην ενημέρωση και την παρεχόμενη πληροφόρηση στον πολίτη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά. Ζητούμενο, λοιπόν, ήταν η ενημέρωση του mAigov όσον αφορά το περιεχόμενο στο οποίο καλείται να αναζητήσει πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η απαραίτητη υποδομή ώστε ο ψηφιακός βοηθός να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που εισέρχονται στο gov.gr αλλά και με τις υπηρεσίες που καταργούνται. Η επεκτασιμότητα και η διαλειτουργικότητα αποτελούν βασικό ζητούμενο μίας λύσης όπως το mAigov. Ήδη βαδίζουμε προς το mAigov 2.0 με στόχο τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από το chatbot για λογαριασμό μας. Απαραίτητο συστατικό μίας τέτοιας λύσης αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών και η αποστολή τους στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr app.

 

 

 

Με ποιους τρόπους η τεχνολογική εξέλιξη, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επηρεάσει τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και την προσφορά υπηρεσιών;

 

Η ραγδαία εξέλιξη της ΤΝ στον τομέα του τουρισμού μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες και να δημιουργήσει τρόπους για περαιτέρω καινοτομίες, μεταμορφώνοντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάτι πιο προσωπικό και ευχάριστο. Η ανάπτυξη της ΤΝ έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα των ταξιδιών και της φιλοξενίας, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία και την προσφορά υπηρεσιών με πολλαπλούς τρόπους, όπως η προσωποποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, μέσω της ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων για τη δημιουργία προσωποποιημένων προτάσεων. Οι ταξιδιωτικές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους ΤΝ προκειμένου να προτείνουν ξενοδοχεία, πτήσεις, εμπειρίες και εστιατόρια που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και το ιστορικό αναζητήσεων και ταξιδιών του τελικού χρήστη. Η αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, καθώς εικονικοί βοηθοί παρέχουν 24/7 εξυπηρέτηση ταξιδιωτών, απαντώντας σε ερωτήσεις, κάνοντας κρατήσεις και προσφέροντας βοήθεια σε πραγματικό χρόνο.  Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και διαχείριση, μέσω συστημάτων ΤΝ τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως check-ins/outs σε ξενοδοχεία, ελέγχους ασφαλείας σε αεροδρόμια βελτιστοποιώντας την εμπειρία του ταξιδιώτη και η ανάλυση συναισθημάτων και αξιολογήσεων, εφόσον αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να αναλύσουν κριτικές και σχόλια ταξιδιωτών και να παρέχουν στις τουριστικές επιχειρήσεις πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών και τις περιοχές που απαιτούν βελτίωση.

 

 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στα επόμενα χρόνια και πώς ετοιμάζεται η εταιρεία σας να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές;

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία παγκοσμίως. Οι συνθήκες μεταβάλλονται γύρω μας καθημερινά. Οι εξελίξεις είναι ακόμη πιο ταχείες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς φαίνεται πως αποτελεί τον επόμενο τεχνολογικό σταθμό της ανθρωπότητας μετά την εμφάνιση του Διαδικτύου (Internet). Η ΤΝ έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας. Τα εργαλεία που παρέχονται πλέον στους προγραμματιστές είναι άρτια και έχουν μεγάλη δύναμη όσον αφορά την παραγωγή αξιόπιστων λύσεων. Ο τομέας της πληροφορικής ζει μία κοσμογονία. Είναι σίγουρο πως τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν νέες ειδικότητες που θα αφορούν τις δραστηριότητες γύρω από την ΤΝ. Η UBITECH συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις αυτές. Μέσω του mAigov διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στον τομέα της ΤΝ, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η τεχνογνωσία που κατέχει έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών χωρών που επιθυμούν να ξεκινήσουν το ταξίδι στην εποχή της ΤΝ.