Ένας ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας – Ηλικιωμένοι!

O τρόπος επικοινωνίας με τους ηλικιωμένους με τους οποίους καλούμαστε να έρθουμε σε επαφή χρειάζεται να είναι ιδιαίτερος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλοι σε ηλικία και έχουν πιθανώς προβλήματα υγείας, αλλά συχνά έχουν πολύ υψηλή διανοητική ικανότητα.

Έχοντας τις εμπειρίες της ζωής τους, αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο από τους νεότερους και με περισσότερη ευαισθησία κι ευσυγκινησία τα προβλήματα που καλούνται να συμμετέχουν ή να λύσουν. Προσβάλλονται ευκολότερα όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς σαν να μιλάγαμε σε μικρά παιδάκια. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος έχει κινητικά ή άλλα προβλήματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, να κατανοήσει ή να συνεννοηθεί. Ιδιαίτερα τώρα μετά την περίοδο της καραντίνας, μια δύσκολη περίοδο για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα θέματα αυτά που αναφέρονται προηγουμένως, λειτουργούν σε πολλαπλάσιο βαθμό.

Η κοινωνική απομόνωση, ο φόβος, η αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων και η μοναξιά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις διαφοροποίησης της συμπεριφοράς τους.

Η προσέγγιση του οικείου περιβάλλοντος των ηλικιωμένων και των φροντιστών, επιβάλλεται να γίνεται σε συνθήκες ηρεμίας, με ιδιαίτερο λεκτικό χειρισμό και εμφανή ειλικρινά αισθήματα φροντίδας και αγάπης.

Οι ηλικιωμένοι είναι πολύτιμο κομμάτι της ζωής μας, γιατί είναι το παρελθόν μας, κομμάτι του γενεαλογικού μας δέντρου και του DNA μας.

Είναι οι άνθρωποι που για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας, μεγάλωσαν δύο γενιές ανθρώπων, παιδιά και εγγόνια. Ας προσπαθούμε να τους προσεγγίζουμε με ιδιαίτερο χειρισμό κατανόησης κι ευαισθησίας.

Ας μην ξεχνάμε να επικοινωνούμε μαζί τους. Τότε εκείνοι θα ανταμειφθούν με τη χαρά της αναγνώρισης κι εμείς θα “εισπράξουμε” κομμάτι από τα βιώματα και τις εμπειρίες τους, σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ζωής μας.

Αθηνά Γρέκα – MD
Ειδικός παθολόγος-Διατροφολόγος,
Εξειδίκευση στην Γεροντολογία
www.pathologosgreka.gr

Γιάγκος Τσικκίνης -MD
Ειδικός παθολόγος-Βιολόγος,
Εξειδίκευση στην υπέρταση
fb: @YA.partners