Γιατί οι επενδυτικές πλατφόρμες κάνουν τη διαφορά

Δεκατρείς χρήσιμες επισημάνσεις για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών και τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουν. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να εξασφαλίσει ο επενδυτής.

Πριν από τρία χρόνια, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο για να αποκαταστήσω την αλήθεια σχετικά με τα όσα λέγονται και ενίοτε γράφονται για τις «εκτός κύκλου» συναλλαγές ή αλλιώς, για τα επενδυτικά προϊόντα που προφέρονται μέσα από τις λεγόμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, μία τάση που συνεχώς μεγαλώνει, διότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα πλεο-νεκτήματά τους.

Είχα λοιπόν -μεταξύ άλλων- τότε επισημάνει τα εξής:

Πρώτον, οι «εκτός κύκλου» (OTC) αγορές αυξάνουν τον αντα-γωνισμό προς όφελος των επενδυτών, οι οποίοι και τελικά είναι οι μόνοι που αποφασίζουν και επιλέγουν.

Δεύτερον, όσοι υποστηρίζουν ότι η OTC αγορά χαρακτηρίζεται συχνά από αδιαφάνεια και από κρυφές χρεώσεις δεν γνωρίζουν τη σύγχρονη σημερινή πραγματικότητα (μετά τις χιλιάδες σελίδες οδηγιών της ESMA των τελευταίων ετών και την ψήφιση του Νόμου περί MiFID ΙΙ το 2018).

Τρίτον, ότι η διαπραγμάτευση σε μια «εκτός κύκλου» αγορά δεν αποτελεί υποδεέστερη λειτουργία έναντι αυτής των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά διαφορετική. Μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι συμφερότερη για τους επενδυτές, με καλύτερους όρους διαφάνειας, κόστους και τιμών. Για αυτό και η χρήση τους καλπάζει.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια κανονική λειτουργία που καλείται Dealers Market, σε διαφοροποίηση με το Open-outcry/Σύστημα Auction. Πιο συγκεκριμένα, στην «οργανωμένη αγορά» των μελών ενός χρηματιστηρίου, η τιμή ενός επενδυτικού προϊόντος προκύπτει από τον συγκερασμό της προσφοράς και της ζήτησης όλων των επενδυτών που συμμετέχουν στην αγορά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Αντίθετα, στην OTC αγορά, η τιμή συμφωνείται μεταξύ ενός επενδυτή και ενός deal maker ή παρόχου ρευστότητας, όπου όμως ο επενδυτής είναι σε θέση να γνωρίζει συνεχώς τις προσφερόμενες τιμές τόσο των χρηματιστηρίων όσο και των άλλων deal makers για το ίδιο προϊόν. Στη πράξη, οι τιμές είναι οι ίδιες.

Τέταρτον, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεγέθους. Σε ένα μικρομεσαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο συμμετέχουν λίγες δεκάδες χρηματιστηριακών εταιρειών, με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω της «μη οργανωμένης» αγοράς ξένου συναλλάγματος (FOREX) εκτελούνται από εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες σε ημερήσιες συναλλαγές της τάξεως του 1 τρισ. ευρώ! Επίσης, τα ομόλογα που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών σε όλο τον κόσμο έχουν 20-40 φορές μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών από τις μετοχές που διαπραγματεύονται εντός οργανωμένων αγορών.

Ενώ λοιπόν αυτά τα έγραφα πριν από τρία χρόνια, σήμερα επανέρχομαι για να απαντήσω σε σειρά ερωτημάτων που μου τίθενται και κυρίως για να ενημερώσω το επενδυτικό κοινό για πράγματα που πολλές φορές δεν έχει επαρκή πληροφόρηση, λόγω άγνοιας ή στενών συμφερόντων ανταγωνιστών.
Αναφέρω λοιπόν μερικά ακόμη σημαντικά πράγματα, που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές:

1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να επενδύσουν σε όλες τις παγκόσμιες αγορές με μικρό ή μεγάλο κεφάλαιο (χωρίς ελάχιστο ποσό) μέσω CFDs. Τα CFDs είναι contracts for difference (συμβόλαια επί της διαφοράς) και δίνουν στον επενδυτή το αποτέλεσμα της πορείας του προϊόντος. Οι τιμές είναι οι ίδιες που ισχύουν στη spot αγορά. H ευρεία γκάμα (άνω των 1.000) ελληνικών και διεθνών προϊόντων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα (με ή χωρίς συσχέτιση) που διαπραγματεύονται σε όλες τις διεθνείς αγορές. Tα υποκείμενα προϊόντα είναι σε μετοχές, εμπορεύματα, ομόλογα, μέταλλα, νομίσματα και Δείκτες χρηματιστηρίων.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Συνεγγυητικό προστατεύει τον επενδυτή την περίπτωση αδυναμίας μέλους μέχρι 30.000 €. Επιπλέον υπάρχει προστασία αρνητικού υπολοίπου.

3. Ο κίνδυνος του επενδυτή μειώνεται περισσότερο μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων ρευστοποίησης που είτε δεν λειτουργούν είτε δεν διαθέτουν οι οργανωμένες αγορές. Στις οργανωμένες αγορές παραγώγων, όλες οι συμβάσεις αναφέρουν ότι ο επενδυτής μπορεί να χάσει πολύ μεγαλύτερα ποσά από το κεφάλαιό του, ενώ στις OTC αγορές με σύμβαση υπάρχει περιορισμός της ζημίας στο κεφάλαιο.

4. Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης κέρδους τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές αγορές, χωρίς περιορισμούς uptick ή zero plus tick. Ο επενδυτής μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε, χωρίς να το διαθέτει.

5. Επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης από 5 έως 30 φορές ανάλογα με το προϊόν (5 φορές σε μετοχές, 10 φορές σε εμπορεύματα, 30 φορές σε νομίσματα). Μέσω μόχλευσης μεγαλώνει το αποτέλεσμα σε αγορά ή πώληση. Διεθνώς γνωστές μετοχές υψηλής τιμής όπως AMAZON 2430$, BOOKING 1639$, GOOGLE 1432$, είναι πια πρσβάσιμες με μικρότερο κεφάλαιο, κατά 1/5.

6. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με τα ελάχιστα spread κάθε προϊόντος, χωρίς προμήθεια & έξοδα θεματοφυλακής. Τα έξοδα στη οργανωμένη αγορά, για αγορά και πώληση, κυμαίνονται από 1,20%-2,50% συν έξοδα χρηματιστηρίων, έξοδα θεματοφυλακής, ελάχιστο πινακίδιο κ.τλ. , ενώ στην πλατφόρμα CFD’s είναι το πολύ περίπου το 1/10 αυτών.

7. Υπάρχει λήψη μερίσματος από τα υποκείμενα προϊόντα που διανέμουν μέρισμα, οπότε ο επενδυτής σε CFDs απολαμβάνει και μερισματική απόδοση. Αυτό δεν συμβαίνει στα παράγωγα εντός οργανωμένης αγοράς, δηλαδή εντός χρηματιστηρίου.

8. Υψηλή συνεχής ρευστότητα συναλλαγών.

9. Άμεση εκτέλεση εντολών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή με όποια συσκευή συνδέεται στο ίντερνετ (ενσύρματα ή ασύρματα). Επίσης: α) άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών και χρεοπίστωση του λογαριασμού με τα αποτελέσματα των συναλλαγών και β) άμεση αυτόματη αρχειοθέτηση & φύλαξη των συναλλαγών μετά των αποτελεσμάτων τους στο λογαριασμό του χρήστη.

10. Η πλατφόρμα διαθέτει εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και απόδοσης. (Stop loss/ take profit)

11. Δωρεάν για τους επενδυτές ζωντανή παρακολούθηση (χωρίς χρονική υστέρηση) χρηματιστηριακών τιμών, επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα.

12. Ο χειρισμός της πλατφόρμας είναι εύκολος ενώ παρέχεται και τεχνική υποστήριξη.

13. Φορολογία υπεραξίας 15% επί του ετήσιου αποτελέσματος (κέρδη μείον ζημιές), χωρίς άλλους φόρους επί των συναλλαγών.

Αλ. Μωραϊτάκης.
Πρόεδρος της Nuntius Χρηματιστηριακής,
που έχει την OTC Πλατφόρμα
wired market.com