H ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΙΛAΕΙ ΣΤΗ ΜΑΡΓΑΡIΤΑ ΜΑΝΟYΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜO

“Όραμα μας η μετάβαση σε ένα πράσινο βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης” – H ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΙΛAΕΙ ΣΤΗ ΜΑΡΓΑΡIΤΑ ΜΑΝΟYΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜO

Ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια παρουσίασε θεαματική ανάπτυξη.  Με διαρκή άνοδο κάθε χρόνο στις αφίξεις και τα έσοδα, τα τουριστικά μεγέθη της χώρας άγγιξαν τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, ως αποτέλεσμα της εθνικής τουριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε την τελευταία πενταετία, της τουριστικής εξωστρέφειας που επιδιώχθηκε αλλά και της σημαντικής συμβολής του ιδιωτικού τομέα και των εργαζομένων στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το ζητούμενο είναι πλέον να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η θετική δυναμική για να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, με στόχο τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Ο τουρισμός δεν είναι μια στενή οικονομική δραστηριότητα για να τον αντιμετωπίσουμε απλώς ως αριθμούς, ποσοστά και έσοδα. Επίκεντρό του πρέπει να είναι ο άνθρωπος και γι αυτό όραμα μας είναι η μετάβαση σε ένα πράσινο βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο άλλωστε, οι προκλήσεις διεθνώς, με επίκεντρο το νέο ψηφιακό κόσμο και την κλιματική κρίση, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας για την εξυπηρέτηση της νέας γενιάς του-ριστών που επιζητά αυξημένες υπηρεσίες, εμπλουτίζοντας τα υφιστάμενα εργαλεία εξυπηρέτησης σε μια ολοκληρωμένη ψη-φιακή εμπειρία, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Από την άλλη, η κλιματική αλλαγή θέτει νέες προκλήσεις στις οποίες η τουριστική πολιτική της χώρας μας πρέπει να αντεπεξέλθει προκειμένου να διαφυλάξει το τουριστικό της προϊόν και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την ελκυστικότητα και την συμβολή του στην εθνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η δια-φοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού και τον εμπλουτισμό του με νέες υπηρεσίες και προορισμούς, που αθροιστικά θα συμβάλουν και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Διότι η Ελλάδα πέρα από τον Ήλιο και την Θάλασσα διαθέτει πλούτο αναξιοποίητο, όπως οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού.

Το ίδιο ισχύει και για την υποδοχή του αυξανόμενου αριθμού τουριστών με μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ανάγκες που πρέπει δικαιωματικά να ενταχθούν στην προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών, υλοποιώντας τον στόχο του προσβάσιμου τουρισμού.

Σε όλα τα παραπάνω εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της Τουριστικής Εκπαίδευσης και της καλλιέργειας τουριστικής κουλτούρας μέσα από αυτήν, αλλά και την ενεργοποίηση όλων των πολιτών που άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του τουριστικού μας προφίλ.

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι μια εθνική υπόθεση και για να είναι βιώσιμο απαιτείται στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην μετεξέλιξη του. Είμαστε εδώ να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις οικοδομώντας συνεργασίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης-και άρα δίκαιης-τουριστικής ανάπτυξης.