Η καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ.

Για συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα καθώς και τους στόχους του υπουργείου για την τόνωση της νεοφυούς και νεανικής επιχειρηματικότητας μιλά στο GR Traveller, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας και μάς προσκαλεί στον τόπο καταγωγής του, την Κορινθία για να ανακαλύψουμε περιοχές με εξαιρετική
ομορφιά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ποιές δράσεις και ενέργειες σχεδιάζετε για την τόνωση και διευκόλυνση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας τα επόμενα χρόνια;

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε στην πράξη το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτόν, προχωράμε στη συγκρότηση online μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να καταγράψουμε το οικοσύστημα και να γίνει ευκολότερη και ουσιαστική η στήριξη της ανάπτυξής του. Πρόκειται για μία πλατφόρμα την οποία κάθε startup θα διαχειρίζεται η
ίδια και θα έχει συμφέρον να ενταχθεί σε αυτή, ώστε να μπορεί να επωφελείται από τα εξειδικευμένα κίνητρα που θα προσφέρει η Πολιτεία. Με τον τρόπο αυτόν, το κράτος θα έχει σε πραγματικό χρόνο, μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το δημοσιονομικό κόστος των πολιτικών του για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, που μέχρι σήμερα παραμένει θολή και δυσχεραίνει τη χορήγηση περισσότερων κινήτρων, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θα είναι μια ιδιαίτερα επιχειρήσεων μέσω της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» Β΄ κύκλος, την προκήρυξη συμπληρωματικής πρόσκλησης (Β’ Κύκλος) για τη «Σφραγίδα Αριστείας» και την επιβράβευση της κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον έχουμε θέσει ως μία από τις προτεραιότητές μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να βελτιώσουμε το μοντέλο λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας που έφερε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Θέλουμε αυτός ο οργανισμός να λειτουργεί με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να έχει την ανεξαρτησία που χρειάζεται για να υλοποιεί το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά τις επενδύσεις,
ειδικά στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λείπει από την Ελλάδα ένας κατάλληλα σχεδιασμένος αναπτυξιακός τραπεζικός οργανισμός ο οποίος θα έχει ως κύριο μέλημά του τις επενδύσεις και όχι τις καταθέσεις. Τέλος θα αναφερθώ στην από κοινού με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προκήρυξη της Δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας/ΣΣΚ Innovation Clusters. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών ή και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από φορείς με
εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δράση επικεντρώνεται σε 8 θεματικούς τομείς (Αγροδιατροφή, Βιοεπιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή, Logistics, Υλικά-Κατασκευές και Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες). εύκολη διαδικασία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μορφής των startup επιχειρήσεων, προκειμένου δίχως φυσική παρουσία, να μπορούν να αποδείξουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πως εντάσσονται στο πεδίο της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές ώστε να προσελκύσει επενδυτές που θα διαθέσουν χρήματα για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και ελκυστικά κίνητρα για συνέργειες με τα ερευνητικά κέντρα. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό εργαζόμαστε για τη δημιουργία δύο κέντρων καινοτομίας, δηλαδή φυσικών χώρων, έναν
στην Αθήνα και έναν στη Θεσσαλονίκη, όπου ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και startuppers θα συνεργάζονται ώστε να δημιουργούνται ουσιαστικές συνέργειες καινοτομίας.

Θα υπάρξουν προγράμματα ΕΣΠΑ εντός του 2020 που θα απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες και αν ναι, σε ποιούς κλάδους της οικονομίας θα επικεντρώνονται;

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην εκπνοή της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 υπάρχουν περιορισμένες οικονομικές και χρονικές ευελιξίες για προγράμματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους επιχειρηματίες όπως ήταν η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Παράλληλα εξετάζουμε τη δυνατότητα, οικονομική και χρονική, της ενίσχυσης περισσότερων καινοτόμωνεπιχειρήσεων μέσω της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» Β΄ κύκλος, την προκήρυξη συμπληρωματικής πρόσκλησης (Β’ Κύκλος) για τη «Σφραγίδα Αριστείας» και την επιβράβευση της κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον έχουμε θέσει ως μία από τις προτεραιότητές μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να βελτιώσουμε το μοντέλο λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας που έφερε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Θέλουμε αυτός ο οργανισμός να λειτουργεί με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να έχει την ανεξαρτησία που χρειάζεται για να υλοποιεί το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά τις επενδύσεις, ειδικά στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λείπει από την Ελλάδα ένας κατάλληλα σχεδιασμένος αναπτυξιακός τραπεζικός οργανισμός ο οποίος θα έχει ως κύριο μέλημά του τις επενδύσεις και όχι τις καταθέσεις. Τέλος θα αναφερθώ στην από κοινού με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προκήρυξη της Δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας/ΣΣΚ Innovation Clusters. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών ή και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δράση επικεντρώνεται σε 8 θεματικούς τομείς (Αγροδιατροφή, Βιοεπιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή,Logistics, Υλικά-Κατασκευές και Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες).

Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε τις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος καινοτομίας και να ενισχύσετε την έρευνα; Θα υπάρξει στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, όπως παιδείας, τουρισμού, κ.λπ.;

Όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός, η καινοτομία, έχει κεντρικό ρόλο στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η Κλιματική Αλλαγή, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η 4η Βιομηχανική επανάσταση, η Εθνική Ασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, οι Επιστήμες Υγείας και η Ενεργειακή μετάβαση. Στόχος είναι να κινητοποιήσουμε όλες τις εθνικές δυνάμεις και με όχημα την Έρευνα και την Καινοτομία να ενισχύσουμε την διεθνή θέση της χώρας. Το πρώτο βήμα που κάναμε με βάση αυτόν το σχεδιασμό είναι η ίδρυση το Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) το οποίο έχει την αρμοδιότητα να καλύψει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Έρευνα και την Καινοτομία. Το πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα είναι ότι παρά το ότι είχαμε εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα δεν κατάφερναν να μετασχηματιστούν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ΕΣΕΤΕΚ θα λειτουργεί ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας στην χάραξη Εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία. Σε αυτό το όργανο θα συμμετέχουν καταξιωμένοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί αλλά και άνθρωποι της αγοράς και του οικοσυστήματος της Καινοτομίας. Επίσης γίνονται προσπάθειες συνεργασίας και με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και των Ερευνητικών Κέντρων του Ελληνικού Στρατού για τη διεύρυνση της δυνατότητας συνέργειας μεταξύ των δυο Υπουργείων ώστε να συνδέσουμε έμπρακτα το κομμάτι της παραγόμενης στη χώρα Έρευνας και Τεχνολογίας με την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια. Κύρια επιδίωξη μας είναι η Έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της Καινοτομίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όμως γνωρίζουμε πως μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.

Αναφέρατε σε δήλωσή σας ότι στόχος σας είναι η επιστροφή των Ελλήνων νέων που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης. Πώς σχεδιάζετε να υλοποιήσετε το στόχο αυτόν, όσον αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς σας (έρευνα και τεχνολογία);

Πράγματι έχω τονίσει επανειλημμένα πως η φυγή χιλιάδων νέων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για την πατρίδα. Ο επαναπατρισμός τους και η αντιστροφή του brain drain είναι άμεσες προτεραιότητες και μεγάλο στοίχημα για την Κυβέρνηση. Για να μπορέσει όμως να αντιστραφεί το φαινόμενο χρειάζονται τολμηρές και στοχευμένες κινήσεις ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για την επιστροφή τους. Με βεβαιότητα μπορώ να σας πω πως η προσέλκυση εταιρειών, μέσω κινήτρων, να επενδύσουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R and D) θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως οι Βιοεπιστήμες, η Αγροδιατροφή, οι Τεχνολογίες αιχμής, η Εθνική Άμυνα, η Ενέργεια, η μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής κ.ά.

Ποιό είναι το μήνυμά σας προς τους αναγνώστες ου GRTraveller για τη νέα χρονιά;

Η Ελλάδα αλλάζει. Επιδίωξή μας είναι κάθε μέρα που περνάει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και αυτό να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Όσον αφορά τον κλάδο του Τουρισμού στόχος μας είναι η τουριστική κίνηση να μην περιορίζεται αποκλειστικά στους μήνες του καλοκαιριού αλλά να εξαπλωθεί και κατά την χειμερινή περίοδο αφού υπάρχουν και οι υποδομές και οι δυνατότητες. Ήδη με το νέο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, έχουμε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων εταιρειών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον κλάδο του Τουρισμού, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Κλείνοντας θα ήθελα να σάς προσκαλέσω να επισκεφτείτε την Κορινθία η οποία ενδείκνυται για καλοκαιρινό αλλά και για χειμερινό Τουρισμό καθώς συνδυάζει τόσο την παραθαλάσσια ομορφιά όσο και την άγρια ορεινή της πλευρά με έναν τρόπο ξεχωριστό, να σάς ξεναγήσουμε σε περιοχές με εξαιρετική ομορφιά, καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, που ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες.