Η SKY express δεσμεύεται για την ουσιαστική ισότητα των φύλων με την Πρωτοβουλία IATA 25by2025

 

Στοχεύοντας στην αλλαγή: Η SKY express δεσμεύεται για την ουσιαστική ισότητα των φύλων με την Πρωτοβουλία IATA 25by2025

 

 

Η κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία υπέγραψε την Πρωτοβουλία της IATA 25by2025 κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Wings of Change Europe (WoCE) στο Άμστερνταμ

 

Η SKY express,  η κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την προώθηση της ποικιλομορφίας (diversity) και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων (gender balance) στην κλάδο των αερομεταφορών, ανακοινώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στην Πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) 25by2025, που έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων έως το 2025.

 

 

Η ανακοίνωση και υπογραφή της δέσμευσης της SKY express στην Πρωτοβουλία 25by2025 πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Wings of Change Europe (WoCE) που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ (14-15 Νοεμβρίου 2023), με τη συμμετοχή της SKY express όπου μαζί με στελέχη του κλάδου, συζήτησαν σειρά θεματικών καίριας σημασίας για τις  αερομεταφορές, αλλά και ευκαιρίες για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και μελλοντικών δράσεων. Η Πρωτοβουλία της ΙΑΤΑ 25by2025, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς κλάδου αερομεταφορών. Με τη δέσμευση όλων των μερών για την επίτευξη της αύξησης κατά 25% του αριθμού των γυναικών σε ανώτερες θέσεις και σε επιχειρησιακά τμήματα που υπο-εκπροσωπούνται έως το 2025, η SKY express στοχεύει να συμβάλει στο σχετικό μετασχηματισμό του κλάδου των αερομεταφορών με τρόπο που θα αντανακλά την ποικιλομορφία και τη δυναμική των ανθρώπων του.

 

Η κ. Jane Hoskisson, Director Talent, Learning, Engagement & Diversity της IATA σχολίασε: «Συγχαίρω τη SKY express για τη συμμετοχή της στην Πρωτοβουλία 25by2025, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στις προσπάθειες της αεροπορικής βιομηχανίας να προωθήσει την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Με την ένταξή της στην Πρωτοβουλία, η SKY express δίνει το παρών ανάμεσα σε 200 αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη ως κινητήρια δύναμη θετικής αλλαγής.»

 Vassiliki Christidi_Willie Walsh

 

Η κ. Βασιλική Χριστίδη, Γενική Διευθύντρια του Ομίλου IOGR (SKY express), δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η SKY express αποτελεί πλέον μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή της στην Πρωτοβουλία 25by2025 της ΙΑΤΑ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας σε ένα πιο βιώσιμο και ισότιμο μέλλον μεταξύ των φύλων για τον κλάδο των αερομεταφορών. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην αλλαγή.»

 

Η δέσμευση της SKY express περιλαμβάνει τους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:

 

Ίσες ευκαιρίες: Η SKY express παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου. Η εταιρεία εργάζεται ενεργά για την εξάλειψη των προκαταλήψεων λόγω φύλου στις διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγής και ανάπτυξης ταλέντων.

 

Συμπεριληπτικό Εργασιακό Περιβάλλον: Η SKY express «καλλιεργεί» συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό και υποστήριξη της διαφορετικότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ευελιξία και τη διασφάλιση της ευημερίας όλων χωρίς διακρίσεις.

 

Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση: Η SKY express θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας των φύλων εντός του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, καθώς και την ενθάρρυνση των γυναικών που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο των αερομεταφορών.

 

Συνεργασίες & Συνέργειες: Η SKY express θα συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά με τους σχετικούς συμμέτοχους της από τον κλάδο των αερομεταφορών, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία στην ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας 25by2025 της ΙΑΤΑ.