Πάσχα στην Καστοριά

EΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΧΑ – Προορισμοί / Εμπειρίες

Στην πανέμορφη Καστοριά, πέρα από τις λειτουργίες, όσοι έχουν πάει εκεί το Πάσχα μπορούν να δουν:
• το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Λαογραφίας και προϊστορίας.
• τον λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό, που αναδεικνύει ότι η περιοχή κατοικούνταν από τα νεολιθικά χρόνια.
• το ενυδρείο της Καστοριάς.
• την σπηλιά του Δράκου, όπου έχουν βρεθεί οστά αρκούδας των σπηλαίων,
ηλικίας 10000 ετών.
• την λειτουργία της Ανάστασης θα γίνει σε όλους τους ναούς της περιοχής. Λέγεται πιο εντυπωσιακή θα είναι στον Άγιο Νικαρόνα.