Περιβάλλον και επισκέπτες στη Σάνη και στο Sani Resort

Μία σχέση αλλολοεξάρτησης
Προκειμένου οι επισκέπτες και οι κάτοικοι μιας περιοχής να ενδιαφερθούν για το περιβάλλον και να εκτιμήσουν τη σημασία του, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να «ζήσουν» τη φύση. Οι φιλοξενούμενοι στο Sani Resort μπορούν να διανύσουν χιλιόμετρα από δασικά μονοπάτια και να κολυμπήσουν σε κάποιες από τις πιο καθαρές ακτές. Η ξενοδοχειακή εταιρεία που γνωρίζει τη σημασία της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος αναγνωρίζει ότι το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα καθορίζεται από τις καθημερι-νές λειτουργίες ολόκληρου του Sani Resort και των άλλων μονά-δων. Η Sani Resort θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθήκον, υποχρέωση και τρόπος σκέψης. Γι αυτό και δημιούργη-σε το Sani Green, ένα πρόγραμμα-πλαίσιο στο οποίο υπάγονται όλες οι οικολογικές πρωτοβουλίες της, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και συγκεκριμένα στους τομείς ενέργειας, νερού και απορριμμάτων, όπως και την δημιουργία περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη πε-ριοχή. Πρωτοβουλίες του Sani Green συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: – Συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την προστασία των υγροτόπων της Σάνης, – Φύτευση και φροντίδα πάνω από 10,000 δέντρων στην Κασσάνδρα, και – Στήριξη του Αρκτούρου μέσω οικο-ξεναγήσεων στο δάσος που συνδημιούργη-σε, και την πώληση του Sani Teddy Bear.

Το πρόγραμμα Sani Green φροντίζει για την οικολογική διαχείριση Το Sani Resort, με μία σειρά δράσεων στο πλαίσιο του προγράμμα-τος Sani Green, διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του, έτσι ώστε να μπορούν να χαρούν τη φύση και να ωφεληθούν οι μελλοντικές γενιές, ενισχύοντας παράλληλα τη φιλοσοφία διακοπών που προσφέρει. Στo Sani Resort, oι φιλοξενούμενοι μπορούν να διανύσουν χιλιόμετρα από δασικά μονοπάτια, σε περισσότερα από 1200 στρέμματα δάσους, τα οποία φροντίζει μία αφοσιωμένη ειδική δασική ομάδα, καθώς επίσης να κολυμπήσουν σε κάποιες από τις πιο καθαρές ακτές, όπως έχουν πιστοποιηθεί από το ανεξάρτητο ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το οποίο για 15 συνεχή έτη επιβραβεύει της παραλίες του Sani Resort με τη διάκριση της Μπλε Σημαίας για την καθαριότη-τα και την οικολογική τους διαχείριση. Επεκτείνοντας τη σωστή οικολογική διαχείριση σε όλες τις καθημερινές του λειτουργίες, το Sani Resort δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του στους τομείς: – Εξοικονόμησης ενέργειας, – Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, – Διαχείρισης νερού, – Μείωση των απορριμμάτων, – Επιλογής φιλικών προς το περιβάλλον προμηθειών, καθώς επίσης και – Ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων, των φιλοξενούμενων και της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Μερικά παραδείγματα των δράσεων
του προγράμματος Sani Green:
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω ενεργειών όπως αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φθορισμού, τοποθέτηση θερμικών ηλιακών και συστημάτων συμπαραγωγής
• Ανακύκλωση νερού για πότισμα κήπων και τοποθέτηση μειωτών ροής νερού.
• Ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, λευκοσιδήρου, πλαστικού, καμένων λαδιών, μπαταριών, παλιών συσκευών, μελανοδοχείων και κεριών.
• Προμήθεια πάνω από 60% τοπικών λαχανικών και φρούτων
• Αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων και πιστοποιημένων οικολογικών χαρτιών
• Εξάλειψη χρήσης πλαστικών μιας χρήσης
• Εκπόνηση μελέτης για τον υγρότοπο Σάνης και συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: – Καταγραφή των πουλιών και εφαρμογή σχετικών μέτρων προστασίας, όπως η εγκατάσταση τεχνητών νησίδων για φώλιασμα απειλούμενων ειδών. – Εκπαιδευτικές δράσεις όπως συμμετοχή στο
Eurobirdwatch και επισκέψεις τοπικών σχολείων της Χαλκι-δικής στον υγρότοπο.
• Φύτευση 10,000 δέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Κασ-σάνδρας
• Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, με πρωτοβουλίες όπως:
– Διαμόρφωση αυλών σχολείου της περιοχής ώστε να μπορούν τα παιδιά να παίζουν σε ένα πιο πράσινο περιβάλλον. – Προώθηση τοπικών ομάδων και εθίμων.
– Ελεύθερη είσοδο στην εγκαταστάσεις και στα φεστιβάλ για τους νέους της τοπικής κοινωνίας.
• Στήριξη του Αρκτούρου μέσω των οίκο-διαδρομών και ξεναγήσεων στο δάσος (με 20% των εσόδων να πηγαίνουν στην οργάνωση), όπως και την πώληση του Sani Teddy Bear, με 100% του κέρδους να διατίθεται στον Αρκτούρο.
• Δημιουργία του Sani Animal Rescue με πρόγραμμα στείρωσης και υιοθεσίας αδέσποτων της περιοχής, στο οποίο δεκάδες άτυχα ζώα έχουν βρει σπίτι στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Διοργάνωση σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το προσωπικό και σχετικών manual

Στο πλαίσιο του Sani Green διοργανώνονται μια σειρά από εκδηλώσεις οικολογικού χαρακτήρα με τίτλο «Sani Eco Days».

Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη φύση αλλά και στους υγροτόπους της Σάνης όπου παιδιά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να διασκέδασουν με διαδραστικά οικολογικά παιχνίδια. Οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα γύρω από τη Sani Marina. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν: να απαθανατίζουν τη φύση μέσω της ζωγραφικής και της φωτογραφίας, να χρησιμοποιούν με εναλλακτικούς τρόπους ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, να παρακολουθήσουν παραστάσεις και θεατρικά εργαστήρια, να περιηγηθούν στα μονοπάτια των υγροτόπων της Σάνη, να παρελάσουν μαζί με τοπικές μπάντες στη Sani Marina, να αγοράσουν τοπικά προιόντα από την υπαίθρια αγορά.

Για τις πρωτοβουλίες αυτές η ξενοδοχειακή εταιρεία έχει βρα-βευτεί με τις διεθνείς πιστοποιήσεις Green Key και Travelife Gold.