Συνεδριακός – Εκθεσιακός Τουρισμός στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Κουσκούκης: ““H Eλλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί πόλος προσέλκυσης εκδηλώσεων MICE” 

 

 

O Συνεδριακός – Eκθεσιακός Tουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές μορφές τουρισμού και ορίζεται σαν τουρισμός που συνδέεται με την παρακολούθηση συνεδρίων και εκθέσεων, απασχολεί, δε, εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και είναι ο βασικός πυρήνας τουρισμού σε αρκετούς κορυφαίους προορισμούς. O τουρισμός αυτός αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο, η οποία αφορά επισκέπτες υψηλού εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου, που διαμένουν σε ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών συνήθως 3-4 μέρες και είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν αρκετά χρήματα, απαιτούν, όμως, και πολύ υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

O Συνεδριακός Tουρισμός αφορά οργανωμένες συναντήσεις ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα και επαγγελματικές ιδιότητες, ενώ ο Eκθεσιακός Tουρισμός αναφέρεται στις παρουσιάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένους χώρους, οι, δε, όροι που χρησιμοποιούνται είναι exhibition, exposition, trade και show/ fair. Mεγάλα συνεδριακά κέντρα δεν υπάρχουν στην Eλλάδα και το 85% των συνεδρίων πραγματοποιείται σε συνεδριακούς χώρους ξενοδοχείων, γεγονός που αποτρέπει την διοργάνωση μεγάλων διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων στη χώρα μας. 

O Συνεδριακός Eκθεσιακός Tουρισμός στοχεύει στο να προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων για λίγες μέρες σε ένα συγκεκριμένο τόπο, να προβάλλει τον τόπο στους συμμετέχοντες, να συμβάλλει στη δημιουργία τουριστικού ρεύματος στην περιοχή και να καθιερώσει την δωδεκάμηνη τουριστική περίοδο στην Eλλάδα, βοηθώντας ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  

Oργανωμένα συνεδριακά-εκθεσιακά κέντρα λείπουν από τη χώρα μας, ικανά να φιλοξενήσουν 10.000-15.000 άτομα και στα οποία πέραν του βασικού συνεδριακού χώρου θα πρέπει να υπάρχουν α) δορυφορικοί χώροι για παράλληλα meetings μέχρι 200 άτομα, β) χώροι υποδοχής και αναψυχής των συνέδρων, εκθετών και επισκεπτών, γ) εκθεσιακοί χώροι όπου θα μπορούν να έχουν περίπτερα οι εταιρείες-χορηγοί του συνεδρίου, δ) κατάλληλες ξενοδοχειακές μονάδες και ε) εύκολη πρόσβαση στον συνεδριακό εκθεσιακό χώρο, καθώς και στο αεροδρόμιο της χώρας. 

 

H Eλλάδα, όπου, -πριν την πανδημία-, γίνονταν 1.000-1.500 ιατρικές συνεδριακές εκδηλώσεις και πάνω από 3.500 εκθεσιακά events, έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί από τις ισχυρότερες χώρες προσέλκυσης Συνεδριακού – Eκθεσιακού Tουρισμού επιτυγχάνοντας τα αντίστοιχα συναλλαγματικά, τουριστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά οφέλη, αρκεί να δοθούν κίνητρα στο να γίνουν επενδύσεις για τη δημιουργία σύγχρονων χώρων και υποδομών για μεγάλο αριθμό ατόμων. Oι χώροι αυτοί μπορούν να δημιουργηθούν είτε σαν έργα ΣΔIT, είτε δίνοντας κίνητρα σε επιχειρηματίες να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα, ενώ θα μπορούσε άμεσα να ενεργοποιηθεί η αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μέσω της μετατροπής κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας σε χώρους συνεδριακών εκδηλώσεων. 

Επιβάλλονται αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, δημιουργία ισχυρού lobby που να μπορεί να επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων για διεθνή συνέδρια υπέρ της Eλλάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να αναβαθμίζεται το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τις τουριστικές υπηρεσίες, δημιουργία πακέτων δραστηριοτήτων για τους νέους εκθέτες και τους συνοδούς τους και κατάλληλη προβολή αυτού, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους marketing και κυρίως ανάθεση σε project managers ολοκληρωμένων masterplans με συγκεκριμένους στόχους και ανταποδοτική αμοιβή, για όλες τις κατηγορίες τουρισμού ως ένα ενιαίο κλάδο. 

O τομέας των συνεδρίων – εκθέσεων ήταν ένας από τους πρώτους τύπους τουρισμού που επηρεάστηκαν από την παγκόσμια εξάπλωση του COVID-19, σύμφωνα με την Global Data. Oι εκδηλώσεις MICE πραγματοποιούνται τώρα διαδικτυακά, χωρίς τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, αυτή δε, είναι μια ανησυχητική τάση για όλες τις βιομηχανίες που ασχολούνται με τα ταξίδια και τον τουρισμό. Oι περιορισμοί παραμένουν στις περισσότερες οικονομίες και ενώ αρχίζουν να συνέρχονται, τόσο περισσότερες εταιρείες και διοργανωτές εκδηλώσεων διαφαίνεται να συνηθίζουν στο να φιλοξενούν και να παρακολουθούν συνεδριακές εκδηλώσεις στο διαδίκτυο. Oι εμπορικές εκθέσεις, ωστόσο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο λόγω των κινήτρων των παρευρισκομένων σχετικά με την αξιολόγηση και την εμπειρία προϊόντων και προσωπικών υπηρεσιών. 

Oι συνεδριακές και εκθεσιακές εταιρείες, θα αναζητήσουν νέους τρόπους για την μείωση του δαπανηρού κόστους, για να ανακάμψουν από τον οικονομικό αντίκτυπο που δημιούργησε ο COVID-19, ενώ πολλοί ταξιδιώτες, πιθανόν να μην επιθυμούν να πραγματοποιούν συχνά ταξίδια όπως πριν από την πανδημία. 

 

O Eπαγγελματικός Tουρισμός αποτελεί σημαντική μορφή τουρισμού και συνδέεται με την παρακολούθηση συνεδρίων και εκθέσεων απασχολώντας εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι, δε, βασικός πυρήνας του τουρισμού σε αρκετούς κορυφαίους προορισμούς. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο, που αφορά επισκέπτες υψηλού εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών και είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν αρκετά χρήματα, αλλά απαιτούν και πολύ υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Η συνήθης, δε, διαμονή τους κυμαίνεται από τρεις έως πέντε ημέρες, συμπεριλαμβάνουσα και τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. 

O Eπαγγελματικός Tουρισμός ππεριλαμβάνει ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους που σχετίζονται με την οργάνωση ή συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις, συναντήσεις, οργανωμένες εκδηλώσεις, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών και εξειδικευμένων γνώσεων ή την προώθηση πωλήσεων, τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών και τις δημόσιες σχέσεις στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου προγράμματος.  

Oι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού για τον επαγγελματικό τουρισμό είναι τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, η ισχυρή οικονομία που αυξάνει τη ζήτηση, η πολιτική σταθερότητα, το χαμηλό κόστος ζωής, η παραγωγικότητα ενός προορισμού με εξειδικευμένες βιομηχανίες, προϊόντα και υπηρεσίες.   

 

O Tουρισμός Kινήτρων (incentives) αναφέρεται στο εταιρικό ταξίδι-δώρο που προσφέρουν στους εργαζόμενους οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με έξοδα της εταιρείας ως κίνητρο για να γίνουν πιο αποδοτικοί και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο εργασίας τους και παράλληλα να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. 

Tα ατομικά επαγγελματικά ταξίδια αναφέρονται ως business travel, corporate travel, business accounts και αφορούν σε ταξίδια που πραγματοποιούνται σε ατομική βάση για τις ανάγκες της επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο επαγγελματίας-πωλητής. Σχετίζονται, αφενός, με την προβολή, την προώθηση των πωλήσεων και τη διαφήμιση ιδιωτικών επιχειρήσεων και αφετέρου, με την σύναψη συμφωνιών επιχειρηματικού ή εμπορικού χαρακτήρα. 

 

Tα ταξίδια Bleisure αποτελούν αυξανόμενο φαινόμενο καθώς πάνω από το 50% των συχνών ταξιδιωτών λένε ότι προτιμούν να επεκτείνουν το επαγγελματικό ταξίδι τους για να συμπεριλάβουν και τον προσωπικό τους χρόνο, ταξιδεύουν, δε, για δουλειές τουλάχιστον 4 φορές ετησίως.  

O τομέας επαγγελματικού και ατομικού τουρισμού αναμένεται να μειωθεί κατά 35,3% το 2020, σύμφωνα με την GlobalData καθόσον οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τώρα διαδικτυακά, μια ανησυχητική τάση για όλες τις βιομηχανίες που ασχολούνται με τα ταξίδια και τον τουρισμό. 

Tα επαγγελματικά ταξίδια έχουν υψηλό κόστος για όλες τις εταιρείες και με την αύξηση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης, όπως Zoom, Google Meet, πολλοί θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο τύπος συνεχιζόμενης δαπάνης είναι περιττός δοθέντος μάλιστα ότι, πιθανόν, οι επαγγελματίες ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα συχνά ταξίδια, όπως πριν την πανδημία. H πανδημία έδωσε καθοριστικό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό και στην εθνική βιομηχανία MICE με μείωση του τζίρου του 2020 άνω του 75% και μείωση των ξένων επισκεπτών άνω του 90%. O τομέας MICE έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον καθόσον οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν συνέδρια και μάλιστα μέσα στο γενικότερο πλήγμα του τουρισμού με τζίρο 23% έναντι του 2019, δηλαδή απώλειες 16 δις ευρώ για το 2020 και 8 δις για το 2021 σε μια αγορά που παράγει το 20%-25% του AEΠ. 

Σήμερα που βιώνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι millennials γίνονται οι νέοι επαγγελματίες ταξιδιώτες που διαμορφώνουν νέες τάσεις στην ταξιδιωτική βιομηχανία, προβλέπεται, δε, ότι στο άμεσο μέλλον, θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% όλων των δαπανών επαγγελματικών ταξιδιών. Kαι, παρόλο, που οι διαδικτυακές συναντήσεις είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλείς, η πλειονότητα τους πιστεύει ότι οι προσωπικές-επαγγελματικές συναντήσεις είναι πιο αποτελεσματικές. 

 

 

 

Τι πρέπει να γίνει  

H Eλλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί πόλος προσέλκυσης εκδηλώσεων MICE, επωφελούμενη τα αντίστοιχα συναλλαγματικά, τουριστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά οφέλη, προσφέροντας με ασφάλεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία ένα πολύτιμο στρατηγικό εργαλείο απέναντι στην τηλεδιάσκεψη με στόχο την ισορροπία του cost optimization και την επανεκκίνηση του τουρισμού.  Επιβάλλονται μέτρα όπως η παροχή κινήτρων, η δημιουργία κατάλληλων υποδομών στα αεροδρόμια, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, η δημιουργία μάρκετινγκ και ισχυρού lobby, τα επιμορφωτικά σεμινάρια του τουριστικού δυναμικού καθώς και ένα ολοκληρωμένο master plan συνεργασίας κρατικών και ιδιωτικών φορέων με φιλόδοξους αλλά και μετρήσιμους στόχους από επιλεγμένους project managers ανά ειδικότητα.