Συνέργεια παραγωγικών τομέων και τουρισμού

 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 

 

 

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί ως απασχόληση, πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού και είναι ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών ως πρώτων υλών άμεσης η έμμεσης κατανάλωσης, κατευθείαν από τη φύση.

 

Η απόσπαση πραγματοποιείται με τη συλλογή από συλλεκτικές επιχειρήσεις, προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής που καταναλώνονται από τους ανθρώπους χωρίς να υποστούν μεταποίηση. Απόσπαση, όμως, προϊόντων γίνεται και με την εξόρυξη από το έδαφος και υπέδαφος από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις.

‘ Ο απαραίτητος μετασχηματισμός της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας επιβάλλει την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο…’ 

Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων. Ανάλογα με τα μέσα και τον τρόπο που χρησιμοποιεί για τη μεταποίηση των αγαθών, διακρίνεται στη χειροτεχνία και τη βιοτεχνία, εξυπηρετούμενα από τα ανθρώπινα χέρια και τη βιομηχανία όταν τα αγαθά παράγονται κυρίως με σύγχρονα μηχανήματα – η παραγωγή, δε, είναι μαζική και εφαρμόζει διαρκώς νέα συστήματα ανάπτυξης και παραγωγής.

Ο αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών, άυλων αγαθών και προϊόντων, όπως το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, οι επικοινωνίες, τα ελεύθερα επαγγέλματα από τις δραστηριότητες των οποίων αυξάνεται η χρησιμότητα των παραγόμενων αγαθών της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Ο τριτογενής τομέας, συνήθως, αναπτύσσεται στις μεγάλες πόλεις, ενώ, αντίθετα, ο πρωτογενής τομέας αναπτύσσεται σε μικρές πόλεις και τα χωριά.

 

Ο απαραίτητος μετασχηματισμός της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας επιβάλλει την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο που θα συγκλίνουν και θα ανταποκρίνονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την πράσινη συμφωνία, στο πλαίσιο της κοινωνικής γεωργικής πολιτικής για την εφαρμογή της αρχής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» με μείωση κατά 50% στη συνολική χρήση επικίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μέχρι το 2030, βελτίωση της ποιότητας νερού και αύξηση γης για βιοποικιλότητα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα και ιδιαίτερα η γεωργία ακριβείας θα αποτελέσουν τα βασικότερα μέσα της μείωσης του κόστους παραγωγής αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, των γεωργικών εισροών, αξιοποιώντας παράλληλα τη θετική σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παροχής συμβουλών επειδή η ελληνική γεωργία υστερεί λόγω χαμηλού ύψους των επενδύσεων, καθόσον οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα αντιστοιχούν το 2017 στο 22,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της γεωργίας όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 31,4%.

Η τεχνολογία 5G προσφέρει τεράστια οφέλη στην εύκολη παραγωγή τροφίμων από τους αγρότες με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και πολύ μικρότερο κόστος και αποτύπωμα στο περιβάλλον, μέσω των ψηφιακών εργαλείων IoT και του Big Data analytics. Παράλληλα θα μειωθούν η κατανάλωση νερού κατά 70% στην αγροτική παραγωγή και η χρήση των καρκινογόνων χημικών και λιπασμάτων, με τη χρήση drones, ενώ η επιτήρηση θα γίνεται από το σπίτι σε real time, καθόσον θα διατίθενται συνεχώς real time data για τις τιμές των προϊόντων στην αγορά, καθώς και την αποκομιδή και φόρτωση τους με αυτόνομες ρομποτικές μηχανές, χωρίς το άγχος της ξαφνικής κακοκαιρίας, που εξασφαλίζουν οι συνδεδεμένοι μετρολογικοί σταθμοί. Περαιτέρω θα αλλάξει και η εκτροφή ζώων και ψαριών, με τη χρήση ρομπότ, drones και υποβρύχιων drones, επιτήρηση και χρήση Augmented Reality για την παρακολούθηση των ζώων σε 24ωρη βάση, της υγείας τους και της περιποίησης τους.

‘ Στον τουρισμό, η  παρέχει δραστηριότητες με AR γυαλιά και VR headsets, με τις οποίες ο τουρίστας θα ζει με εικονική αναπαράσταση τα ιστορικά μέρη που επισκέπτεται και τις ιστορικές μάχες ‘

 

 

 

Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, θα γίνουν οι εφαρμογές smart room με αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και φώτων, κατάργηση των κλειδιών και του check in – check out και αυτοματοποίηση σε διαδικασίες όπως το room service, ενώ οι πελάτες των ξενοδοχείων θα μπορούν να κάνουν virtual tour σε αυτά πριν τα επισκεφτούν, γνωρίζοντας κάθε γωνιά τους πριν το επιλέξουν.

Επιβεβλημένη είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ως συνεργατική δραστηριότητα (clusters) προσδίδουσα υψηλή προστιθέμενη αξία όπως ο αγροτοδιατροφικός τουρισμός που συνδυάζει την υγιεινή Ελληνική διατροφή με τοπικά προϊόντα, εδέσματα και οίνους προσφέροντας στους σύγχρονους απαιτητικούς τουρίστες αυθεντική εμπειρία και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα προικισμένο φυσικό περιβάλλον με μοναδικό βιοκλίμα προς αποφυγή των παρενεργειών της πανδημίας από τον συγχρωτισμό απολαμβάνοντας ποιοτικό και όχι ποσοτικό τουρισμό τεσσάρων εποχών, με όλες τις παροχές της σύγχρονης τεχνολογίας 5G, αναφερομένης και ως τεταρτογενής τομέας της 4ης  βιομηχανικής επανάστασης.