Ταυτότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: TRISS LEONTES MON IKE

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: TRISS LEONTES
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΤΡΙΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13  Τ.Κ. 10432 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800947377 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6002573
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣsecretary@grtraveller.gr
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 145526201000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SITE: ΛΙΛΙΑΝ ΨΥΛΛΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΡΤΖΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΛΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΑΣ