Τι συμβολίζει η ελληνική σημαία;

Γράφει ο Δημήτρης Πολύμερος

 

Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος, αποτελείται από εννέα (9) ίσου πλάτους οριζόντιες, παράλληλες γραμμές, πέντε (5) κυανές και τέσσερις (4) λευκές, σε διαδοχή, έτσι ώστε η πρώτη και η τελευταία να είναι κυανές. Στο πάνω αριστερό τμήμα σχηματίζεται ένα κυανό τετράγωνο που καταλαμβάνει τις πέντε πρώτες γραμμές, μέσα στο οποίο υπάρχει λευκός Σταυρός.

Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την Εκτίμηση αλλά και την Πίστη των Ελλήνων προς την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και υπογραμμίζει τον κύριο και καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Χριστιανισμός και η Ορθοδοξία στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

Τα χρώματα της Σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο της ελληνικής θάλασσας και το λευκό των αφρισμένων κυμάτων.

Άλλη εκδοχή είναι ότι το κυανό συμβολίζει τη δικαιοσύνη, την πίστη και τη σοβαρότητα των αγωνιστών του (1821), ενώ το λευκό την αγνότητα και την ηθική τους καθαρότητα.

Ο Ηρόδοτος, επίσης, έλεγε ότι το γαλάζιο και το λευκό είναι τα χρώματα των Ελλήνων, που συμβολίζουν το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον, το ομότροπον και το όμαιμον (κοινό γαλάζιο αίμα), και το ήξερε αυτό η Συνέλευση της Επιδαύρου όταν το (1822) όρισε τη Σημαία να συμβολίζει την «πάρεδρον του Θεού σοφίαν, την Ελευθερίαν και την Πατρίδα».

Οι οριζόντιες γραμμές είναι όσες και οι συλλαβές του συνθήματος της Ελληνικής Επανάστασης, “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ”.

Μία άλλη άποψη λέει πως συμβολίζουν τον αριθμό των γραμμάτων της λέξης Ε-Λ-Ε-Υ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α. Τέλος, μια ακόμη άποψη λέει πως συμβολίζουν τις εννέα μούσες της Ελληνικής Μυθολογίας που ενέπνευσαν ολόκληρο τον Ελληνικό πολιτισμό, από τον καιρό του Ομήρου μέχρι τον Παλαμά, τον Σεφέρη, τον Ελύτη ως και σήμερα.

Μέσα μας βαθιά για σένα
μία λαχτάρα πάντα ζει
την πατρίδα συμβολίζεις
και τη λευτεριά μαζί.

Γαλανόλευκη η θωριά σου
και φαντάζεις μέσ᾿ στο νου
σαν το κύμα, σαν τo γέλιο
του πελάου και τ᾿ ουρανού.

Στέλιος Σπεράντζας ( 1888-1962)