Κωνσταντίνος Κουσκούκης : Εξερευνώντας τις Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Η Πορεία προς την Αειφορία

 

 

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερµατολογίας, Νοµικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής, Πρόεδρος Παγκόσµιας Ακαδηµίας Κινέζικης και Συµπληρωµατικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Ιπποκρατείου Ινστιτούτου Ιατρών , τ. Γεν. Γραμμ.Υπουργείου Παιδείας, Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.

 

 

Ο σύγχρονος τουρισμός εξειδικεύεται και αναπτύσσεται σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των πολλαπλών και διαφοροποιημένων αναγκών του σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που αναζητεί να βιώσει εμπειρίες στα ταξίδιά του για μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

 

 

 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (ΕΕΜΤ) που χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση, ως απάντηση στην αλλαγή κινήτρων και προτεραιοτήτων των τουριστών, ενώ επιβάλλουν την ανάπτυξη διαφορετικού προτύπου σε σχέση με τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό διακοπών (ΟΜΔΤ), καθώς την αλλαγή στόχευσης του στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής μας πολιτικής.

Χειμερινός Τουρισμός – Χιονοδρομικός Τουρισμός – Τουρισμός Χειμερινών Σπορ – Τουρισμός Διαχείμασης

 

 

Σχετίζονται αποκλειστικά με τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους οι τουρίστες επιθυμούν να επισκεφτούν περιοχές, κυρίως ορεινές, με κύριες δραστηριότητες τις χιονοδρομίες ή τα χειμερινά αθλήματα. Η διαχείμαση ως τουριστικό προϊόν αφορά στο τμήμα των επισκεπτών που ενδιαφέρεται να ζει για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σε έναν προορισμό διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας του και ο οποίος κατά τεκμήριο διαθέτει καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες.  Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών ως αναπόσπαστο τμήμα ευρύτερων τουριστικών συγκροτημάτων με σκοπό την τόνωση της τουριστικής ζήτησης. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να είναι ήπια, ελεγχόμενη, με υψηλές προδιαγραφές και προστιθέμενη αξία και θα προσανατολίζεται στην προσέλκυση τουριστών εύπορης εισοδηματικής τάξης.

Ορεινός – Ορειβατικός Τουρισμός – Γεωτουρισμός

Περιλαμβάνει κάθε τουριστική εκδήλωση που ασκείται σε ορεινό περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Καθώς η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ορεινό ανάγλυφο γεμάτο από βουνοκορφές, οι δραστηριότητες μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, πεζοπορία, χιονοδρομία, σπηλαιολογία, αναρρίχηση, ποδηλασία, ιππασία, διάσχιση φαραγγιών, rafting, canoe, kayak, παρατήρηση μορφολογίας πετρωμάτων, ηφαιστείων, γεωλογίας κ.λπ., για τις οποίες απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των τουριστών-επισκεπτών. Στα πανέμορφα βουνά της Ελλάδας λειτουργούν περίπου 30 ορειβατικά καταφύγια, και 18 χιονοδρομικά κέντρα τα οποία διαχειρίζονται ορειβατικοί σύλλογοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΓΓ κ ΕΤΑΔ

  “η ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα,
  μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού”

 

Το καθένα ένα από αυτά θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα κέντρο ορεινού τουρισμού εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων ως κέντρα 12μηνων δραστηριοτήτων που επιτυγχάνουν πραγματική επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, αμβλύνοντας την αιχμή καλοκαιρινής περιόδου που δημιούργησε το τουριστικό πρότυπο και λειτουργούν ως μοχλοί αειφόρου ανάπτυξης της γύρω ορεινής περιοχής.

 

Οικοτουρισμός (Οικολογικός) – Φυσιολατρικός (Περιπέτειας και Περιηγητικός) Τουρισμός

 

 

Ως οικοτουρισμός ορίζεται η περιβαλλοντικά υπεύθυνη ταξιδιωτική δραστηριότητα, σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές, με στόχο την απόλαυση και γνωριμία των φυσικών αλλά και ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον, αγαθών. Έχει άμεση σχέση με το αγροτικό περιβάλλον και είναι συνυφασμένος και με δραστηριότητες σε αγροτικούς χώρους οι οποίες προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και προσφέρει στους τουρίστες θετικές εμπειρίες και ευκαιρίες για γνωριμία με το περιβάλλον και γενικότερα με την ύπαιθρο. Ο φυσιολατρικός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός σχετίζονται με τον οικοτουρισμό και εστιάζονται σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που χρησιμοποιούν πόρους με ειδικά φυσικά χαρακτηριστικά. Αναπτύσσεται στην ύπαιθρο, με γνώμονα την αειφορία, την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην προστασία της φύσης, την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή χλωρίδα και πανίδα και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για τα οικοσυστήματα που κάθε φυσική περιοχή διαθέτει, μέσω της εξερεύνησης τοπίων φυσικού κάλλους. Ο τουρισμός περιπέτειας πραγματοποιείται σε περιοχές δυσπρόσιτες, απομονωμένες ή σε μέρη ασυνήθιστα ή εξωτικά. Προσφέρει έντονες συγκινησιακές φορτίσεις και μοναδικές εμπειρίες βάσει του βαθμού επικινδυνότητας και του επιπέδου των ικανοτήτων που απαιτείται να διαθέτουν οι τουρίστες που επιλέγουν τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού για να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες αυτής της μορφής .Ο περιηγητικός τουρισμός αναπτύσσεται σε περιοχές με δομημένο περιβάλλον, όπου οι τουρίστες επιθυμούν να περιηγηθούν συνήθως με δικό τους μεταφορικό μέσο, σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, σε ποτάμια και λίμνες, σε φαράγγια, σπήλαια, βιότοποι και μοναδικά οικοσυστήματα.

Προτάσεις Ενίσχυσης Ειδικών Μορφών Τουρισμού

 

Αναμφισβήτητα η ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού γενικότερα βελτιώνοντας την εικόνα μας στο εξωτερικό, παρατείνοντας την τουριστική περίοδο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσω νέων επενδύσεων που θα δρομολογηθούν, με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

 

Για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αντίστοιχων ειδικών υποδομών στις τουριστικές περιοχές που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών κάθε ειδικής μορφής τουρισμού και την παροχή συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (luxury tourism).

 

Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη στοχευμένων δράσεων βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και κυρίως η ύπαρξη νομικού πλαισίου, η προώθηση και διαφημιστική προβολή των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη συμμετοχή της χώρας μας σε παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις και διοργανώσεις, όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο στοχεύοντας στην προσέλκυση εξειδικευμένου κοινού.